Кобрин Валентина Василівна
Кобрин
Валентина
Василівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Етика і деонтологія у фармації»
«Організація та економіка фармації»
«Основи менеджменту та маркетингу у фармації»
«Фармацевтичний менеджмент і маркетинг»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Біографія:
Дата і місце народження:  02.04.1951р. с. Мединівка, Коростенського району, Житомирської обл. 

Освіта:
1970 – 1975 р.р.  -  Запорізький медичний інститут, спеціальність  «Фармація», кваліфікація  - провізор (диплом з відзнакою А-І № 936203 від 28.01.1975р.). 

Професійна діяльність:
з 03.1975 р. – хімік-аналітик Житомирської контрольно-аналітичної лабораторії;
з 08.1983 р. – інспектор-провізор торгового відділу аптечного управління Житомирського облвиконкому;
з 09. 1988 р. – викладач Житомирського фармацевтичного училища;
з 09. 1999 р. – заступник директора з практичного навчання Житомирського фармацевтичного училища, керівник  курсів підвищення кваліфікації фармацевтів;
з 09.2011 р. -  викладач Житомирського базового фармацевтичного коледжу.
    
Інформація про підвищення кваліфікації:
2014 р. – цикл підвищення кваліфікації «Професійна діяльність і особистість викладача ВНЗ», «Організація і економіка фармації», «Основи менеджменту та маркетингу у фармації» (термін навчання 03.02. – 01.03.2014р.),  НФаУ, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (посвідчення про проходження підвищення кваліфікації № 25 до диплому А – І № 936203).

Наукова, методична робота:
Впровадження досвіду використання мультимедійних технологій в процесі вивчення менеджменту та маркетингу у фармації.

Нагороди:
Почесна грамота від Житомирської обласної державної адміністрації – грудень 2013 р. 
Почесна грамота управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації – вересень 2017 р.
Подяка Голови Житомирської обласної ради – вересень 2018 р.

Участь у професійних об’єднаннях, громадських організаціях, інші види роботи:
2009 – 2013 р.р. - член атестаційної комісії провізорів і фармацевтів при Державній  службі лікарських засобів в Житомирській області.
2016 р. – член журі  XVI  Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності студентів зі спеціальності «Фармація»  освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Видання:     
1.    Основи менеджменту та маркетингу у фармації: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / Н.М. Косяченко, В.П. Горкуша, В.В. Кобрин, Н.П. Завадська. – К. : ВСВ Медицина», 2018. – 49 с. : іл.
2.    Організація та економіка фармації: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / Н.М. Косяченко, В.П. Горкуша, В.В. Кобрин, Н.П. Завадська. – К. : ВСВ Медицина», 2017. – 224 с.
3.    Практикум з організації та економіки фармації: навч. посіб./В.П. Горкуша, Л.А. Дмитренко, Н.П. Завадська та ін.; за ред. Н.М. Косяченко. – 2-е вид., переробл. та допов. – К.: ВСВ «Медицина», 2015. – 280 с.
4.    Збірник тестів для контролю рівня знань з професійних дисциплін зі спеціальності «Фармація» / Н.Б. Андрощук, М.В. Білоцька, І.А. Бобкова,     Н.М. Косяченко; за ред. Є.В. Хоміка, І.Д. Бойчук – К.: Медицина, 2009. – 176 с.
5.    Практикум з організації та економіки фармації: навч. посібник /          В.П. Горкуша, В.В. Кобрин, Л.А. Дмитренко, Н.М. Косяченко та ін. – К.: Медицина, 2008 – 280 с.

Інші публікації:
Дмитренко Л.А., Кобрин В.В. Використання мультимедійних технологій навчання при вивченні менеджменту та маркетингу у фармації / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи» м. Житомир, 23 листопада 2012р. с.49.