Бур’янова Вікторія Вікторівна
Бур’янова
Вікторія
Вікторівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Технологія ліків»
«Фармакологія»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач спеціаліст.

Біографія:
Дата і місце народження: 03.08.1991, м. Житомир.

Освіта: 
2009 – 2014 р.р. –  Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, спеціальність «Фармація», кваліфікація – провізор (диплом ВН № 46009863 від 15 лютого 2014 р.).
2015 – 2017 р.р. – Житомирський державний університет імені Івана Франка, ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність 8.18010021 Педагогіка вищої школи, професійна кваліфікація викладач вищого навчального закладу (диплом М17 № 077340 від 15 жовтня 2017 р.).

Професійна діяльність: 
з 09.2009 р. – лаборант у службі якості ТОВ ДКП «Фармацевтична фабрика».
з 02.2012 р.– переведена на посаду фахівця з реєстрації та стандартизації ТОВ ДКП «Фармацевтична фабрика».
з 11.2013 р. – переведена на посаду інженера з реєстрації та стандартизації до Департаменту з якості ТОВ ДКП «Фармацевтична фабрика».
з 09.2014 р. – викладач фармацевтичних дисциплін КВНЗ ЖБФК.

Наукова, методична робота:
методичне забезпечення дисципліни «Технологія ліків» у студентів спеціальності 226 Фармація, промислова фармація освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»; вивчення, узагальнення 

Видання:
1.    Фармакологія: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / І.В. Луцак, К.М.Римарчук, Т.Р.Зубрицька та ін. — К.: ВСВ Медицина», 2018. — 344 с.
2.    Фармакогнозія. Посібник для практичних занять: навч. посіб.  / І.А. Бобкова, В.В. Бур'янова. — 3-є вид., переробл. і допов. - К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 328 с.
3.    Технологія ліків: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / Н.М. Косяченко, Т.А. Домбровська, О.С. Марчук та ін. – К. : ВСВ Медицина», 2017. – 464 с. : іл.

Інші публікації:
1.    Бур’янова В. В. 2016. Професійна культура як одна з якостей особистості майбутнього фахівця фармації. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти»,  КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж». м. Житомир. – С. 37- 39. 
2.    Бур’янова В. В. 2017. Навчальна гра як засіб розвитку творчого потенціалу майбутнього фахівця. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції педагогічних працівників вищих навчальних закладів «Якість вищої освіти: сучасний стан та шляхи забезпечення», 18 – 19 квітня 2017 р., Коледж НФаУ  м. Харків. – С. 71-  75.