Бобкова Інна Аркадіївна
Бобкова
Інна
Аркадіївна
Навчальні предмети, які викладає:
«Ботаніка»
«Фармакогнозія»
«Фармацевтична ботаніка»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач вищої кваліфікаційної категорії, "викладач-методист".

Біографія:
Дата і місце народження: 14.02.1964, г. Новокузнецк Кемеровская обл.

Освіта: 
1985 – 1991 р.р.– Витебский ордена Дружбы народов медицинский институт, специальность «Фармация», квалификация – провизор (диплом УВ-I № 014346 от 25 февраля 1991 г.).

Професійна діяльність:
з 08.1982 р. – ЦРА № 13 м. Ніжин – фармацевт;
з 12. 1982 р. – переведена в аптеку № 26 м. Чернігів - фармацевт;
з 03. 1984 р. – по 12.1988р. -  служба у рядах Радянської Армії на посаді начальника аптеки в/ч п/п 58245;
з 03. 1989 р. – Житомирське фармацевтичне училище – викладач (за сумісництвом); 
з 02. 1990 р. – викладач Житомирського фармацевтичного училища.

Інформація про підвищення кваліфікації:
2014 р. – цикл підвищення кваліфікації «Професійна діяльність і особистість викладача КВНЗ» зі спеціальності «Фармакогнозія», «Ботаніка» (термін навчання 03.02 – 01.03 2014 р.) при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ (посвідчення про підвищення кваліфікації викладачів № 10 до диплому УВ-I № 014346).

Наукова, методична робота: 

  • Розробка комплексного методичного забезпечення дисципліни «Фармакогнозія» дистанційної форми навчання студентів спеціальності 226 Фармація, промислова фармація освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
  • Співпрацює з відділом контролю якості ПрАТ «Ліктрави» з питань підбору методів дослідження лікарської рослинної сировини з 2016 року по даний час.


Нагороди:
Подяка від Житомирської обласної державної адміністрації -  вересень 2016 р.
Почесна грамота від міської ради – грудень 2013 р.

Видання:
1. Фармакогнозія: підручник / І.А.Бобкова, Л.В. Варлахова. – 3-є вид., переробл. і допов. – К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 504 с.
2. Фармакогнозія: навчально – методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація»/ В.П.Ходаківська, І.А. Бобкова, Л.В.Варлахова. – К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 192 с.: іл..
3. Фармакогнозія. Посібник для практичних занять: навч. посіб.  / І.А. Бобкова, В.В. Бур'янова. — 3-є вид., переробл. і допов. - К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 328 с.
4. Ботаніка: навчально – методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація»/ В.П.Ходаківська, І.А. Бобкова, Л.В.Варлахова. – К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 49 с.: іл..
5. Ботаніка: підручник/ І.А.Бобкова, Л.В.Варлахова.- К.: ВСВ «Медицина», 2015. – 304 с..
6. Фармакогнозія: підручник / І.А.Бобкова, Л.В. Варлахова, 
М.М. Маньковська. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Медицина, 2010. – 512 с.
7. Бобкова І.А. Фармакогнозія. Посібник для практичних занять: Навч. посібник. — 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Медицина, 2010. – 312 с.
8. Збірник тестів для контролю рівня знань з професійних дисциплін зі спеціальності «Фармація» / Н.Б. Андрощук, М.В. Білоцька, І.А. Бобкова,  Н.М. Косяченко; за ред. Є.В. Хоміка, І.Д. Бойчук – К.: Медицина, 2009. – 176 с.
9. Фармакогнозія: підручник / І.А.Бобкова, Л.В. Варлахова,  М.М. Маньковська.  – К.: Медицина, 2006. – 440 с.
10. Бобкова І.А. Фармакогнозія. Посібник для практичних занять: Навч. посібник. - К.: Медицина, 2006. – 272 с.
11. Ботаніка: підручник/ Т.А.Решетняк, І.А.Бобкова,Л.В.Варлахова.- К.: Здоров’я, 2006. – 296 с.- Бібліогр.: С. 292.

Інші публікації:
1.    Косяченко Н.М., Бобкова І.А. Аналіз дослідження відповідності очікувань студентів КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича» стосовно якості навчання // Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція педагогічних працівників вищих навчальних закладів «Якість вищої освіти: сучасний стан та шляхи забезпечення», м. Харків, 18 – 19 квітня 2017. - С. 165-172.
2.    Бобкова, І. А. 2016. Комунікативна компетентність як складова професійної підготовки фахівців фармації. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти, КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж». м. Житомир. С. 21-23.
3.    Бобкова, І. А., Хранівська, В. О. 2015. Професіографія та її місце в системі формування професійної компетенції фахівця», Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Формування професійної компетентності майбутнього медичного спеціаліста», присвячена 85-річчю заснування Сумського базового медичного коледжу. м. Суми. С. 30-32.
4.    Бобкова, І. А., Варлахова, Л. В. 2014. Формування ключових компетенцій як передумова підготовки конкурентоспроможного фахівця фармації. Збірник наукових праць І Всеукраїнської науково-практичної конференції педагогічних працівників ВМФНЗ І-ІІ р.а. «Модернізація структури та змісту підготовки молодших спеціалістів фармацевтичної галузі, Коледж НФаУ м. Харків. С.161-166.
5. Дмитренко Л.А., Бобкова, І.А. 2011. Професійне виховання студентів. Журнал «Освіта. Технікуми. Коледжі», № 3, 4; С.67.
6. Хранівська, В. О, Бобкова, І. А. 2010. Міждисциплінарна інтеграція – умова комплексного підходу до підготовки фахівця. Журнал «Освіта. Технікуми. Коледжі» №2 (26). с.41.
7. Бобкова, І. А. 2007. Виховна година «Сімейна абетка починається з «ми». Збірник «Виховна робота в технікумах, коледжах», випуск 9. С.51-52.