Волкова Світлана Євгеніївна
Волкова
Світлана
Євгеніївна
Навчальні предмети, які викладає:
«Математика»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач вищої кваліфікаційної категорії, «викладач-методист».

Біографія: Народилася 23 вересня 1963 року в м. Житомир. З 1970 року по 1980 рік навчалась в ЗОШ №5 м. Житомир. У 1987 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка за спеціальністю «Математика і фізика» та здобула кваліфікацію вчителя математики і фізики середньої школи (диплом НВ № 814174 від 30 червня 1987 року). 
З 1987 року по 2005 рік – вчитель математики в ЗОШ №12 м. Житомир. З січня 2005 року прийнята на посаду практичного психолога в КВНЗ ЖБФК. З вересня 2005 року –викладач математики в КВНЗ ЖБФК.

Початок роботи в коледжі: з січня 2005 року.

Інформація про стажування: 
1.    Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, математика, 2006 р. 
2.    ІПКСФ Національного фармацевтичного університету «Психолого-педагогічні засади навчально – виховного процесу », математика, 18.10-16.11 2010 р.
3.    Житомирський інститут післядипломної педагогічної освіти Курси практичних психологів 17.10.11-11.11.11 р.
4.    Житомирський інститут післядипломної педагогічної освіти , математика І сесія: 25-29 січня 2016 року, ІІ сесія: 25-29 квітня
5.    Житомирський інститут післядипломної педагогічної освіти. Курси практичних психологів. Свідоцтво про ПК ЗФ № 0213973/687-17 від21 квітня 2017 року.

Наукові інтереси та досягнення:  психолого-педагогічні основи формування професійної майстерності фармацевтів, психологічна корекція дезадаптації першокурсників, використання інтерактивних технологій під час розвивального навчання, проблемно-діяльнісний підхід до вивчення математики.

Нагороди: Грамота за високий рівень професіоналізму, відповідальне та добросовісне виконання службових обов’язків, та на відзнаку ювілейного дня народження – 50-ти річчя (вересень 2013); Грамота за сумлінну працю, високий рівень професіоналізму, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для галузі охорони здоров’я  та з нагоди Дня працівників освіти (жовтень 2017).
 

Волкова С.  Архітектура в математиці / С. Волкова, Ю. Сокур // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 44. ‒ 167 с. – С. 99-100.