Стельмах Ірина Миколаївна
Стельмах
Ірина
Миколаївна
Навчальні предмети, які викладає:
«Біологія і екологія»
«Основи медико-санітарної підготовки та цивільної оборони»
«Перша домедична допомога»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач за сумісництвом КЗВО ЖБФК, спеціаліст

Біографія: народилася 20листопада 1988 року в м. Житомир. З 1995 року по 2005 рік навчалась в ЗОШ №19 м. Житомир. У 2008 році закінчила КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» за спеціальністю «Акушерська справа» та здобула кваліфікацію акушерка (диплом ТМ № 33206458 від 29 лютого 2008 року). З квітня 2008 року по теперішній час працюю сестрою медичною палатною отоларингологічного відділення КУ «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського». У 2010 році закінчила КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Сестринська справа» та здобула кваліфікацію бакалавра медичної сестри (диплом ТМ № 38754621 від 2 липня 2010 року). У 2012 році закінчила КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Сестринська справа» та здобула кваліфікацію наукового співробітника (сестринська справа, акушерство) (диплом ТМ № 43676516). З вересня 2012 року по теперішній час – викладач за сумісництвом КЗВО ЖБФК. У 2018 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка та здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність 011 Науки про освіту, освітня програма Педагогіка вищої школи, професійна кваліфікація викладач вищого навчального закладу (диплом М18 № 096959).

Початок роботи в коледжі: з вересня 2012 року (за сумісництвом).

Інформація про стажування: відсутня.

Наукові інтереси та досягнення: формування професійної компетентності майбутніх молодших спеціалістів-фармації у процесі фахової підготовки; організація роботи медичної сестри в спеціалізованому отоларингологічному відділенні.

Стельмах І.М. Формування професійної компетентності молодших спеціалістів фармацевтів як педагогічна проблема / І.М. Стельмах // Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 22-23 березня 2017 р. – Житомир: ФО-П «Н.М. Левковець», 2017. – С. 54-57.