Шемет Олена Францівна
Шемет
Олена
Францівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Анатомія та фізіологія людини»
«Анатомія з основами фізіології»
«Домедична допомога з ознайомчою медичною практикою»
«Перша домедична допомога»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач медичних дисциплін вищої кваліфікаційної категорії.

Біографія: народилася 7 липня 1967 року в м. Житомир. У 1987 ріці закінчила Житомирське медичне училище  за спеціальністю «Акушерка» та здобула кваліфікацію акушерка (диплом з відзнакою КТ № 800219 від 28лютого 1987 року). З лютого по серпень 1987 року акушерка оглядового кабінету І поліклініки м. Житомир. У 1993 році закінчила Ужгородський державний університет за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікар (диплом КЗ № 016247 від 12 липня 1993 року). З 1993 по 1995р. працювала лікарем-інтерном по спеціальності терапія в І міський лікарні м. Житомира. З серпня 1997 року по 2001 рік – дільничний терапевт Городоцької центральної лікарні Львівської області. З червня 2003 року по червень 2007 року – дільничний терапевт ІІ міської поліклініки м. Житомира. З серпня 2007 року прийнята на посаду викладача клінічних дисциплін Житомирського фармацевтичного училища ім. Г.С.Протасевича. З вересня 2010 року по 2015 рік працювала на посаді завідувача відділення зі  спеціальностей «Медико-профілактична справа»,«Лабораторна діагностика». З вересня 2015 року викладач медичних дисциплін.

Початок роботи в коледжі: з вересня 2007 року.

Інформація про стажування: 
Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ «Професійна діяльність і особистість викладача ВНЗ» 2014 р., 4 тижні з 03.02. по 01.03.2014 р.(посвідчення № 17, дата видачі 1березня 2014 р.); 
 Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ  «Методика викладання у вищій школі», «Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій»  з 28.09. по 24.10. 2015 року. (посвідчення №7, дата видачі 24 жовтня 2015р.);
Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ «Психологія професійної діяльності  викладача ВНЗ», «Військово-медична підготовка»  з 14.10. по 12.11. 2015 року.  (посвідчення №21, дата видачі 12 листопада 2015р.)

Наукові інтереси: Удосконалення методики викладання анатомії з використанням нових інформаційних технологій.

Участь у професійних об’єднаннях, громадських організаціях, інші види роботи: 
З 2016-2017р.член атестаційної комісії асоціації лікарів області – молодших спеціалістів з медичною освітою усіх профілів  при УОЗ Житомирської облдержадміністрації. 

Видання:

  • Козлова О..Ф. Домедична допомога: Робочий зошит для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / О.Ф.Козлова  — К. : ВСВ «Медицина», 2017. — 50 с. : з іл.

Інші публікації:

  • Козлова О..Ф., Волкова С.Е. /«Модернізація структури та змісту підготовки молодших спеціалістів фармацевтичної галузі»: Збірник матеріалів І-ої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (з міжнародною участю) педагогічних працівників вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І ІІ рівнів акредитації ] – Харків: Коледж Національного фармацевтичного університету  22 травня 2014р. 
  • Козлова О..Ф., Рублюк О.М. Шляхи підвищення фахової майстерності /«Молодший медичний спеціаліст: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві»: Збірник матеріалів VІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. – Суми: Сумський базовий медичний коледж, Лютий-березень 2017р. 
  • Рублюк О.М.,Козлова О..Ф. Складові модернізації структури вищої освіти/ Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Якість вищої освіти: сучасний стан та шляхи забезпечення» – Коледж НФаУ – Харків – Квітень 2017р. – С.21-27.
  • Козлова О..Ф. у співавторстві /«Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції. – Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький педагогічний університет, Вереснь 2018р., вип.№44