Тодосійчук Наталія Ананівна
Тодосійчук
Наталія
Ананівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Біологічна хімія»
«Біологічна хімія з біохімічними методами досліджень»
«Органічна хімія»
«Техніка лабораторних робіт»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач вищої кваліфікаційної категорії, "викладач-методист"

Біографія: Народилася 05.12.1957 року.  У 1976 році закінчила Житомирське фармацевтичне училище. У 1985 році закінчила Чернівецький державний університет за спеціальністю «Біологія» (диплом КВ  №608669 від 19 червня 1985 року). З 1991 по 1993 роки та з 2006 - викладач Житомирського фармацевтичного коледжу. Виконує  обов’язки куратора групи, завідувача лабораторії біологічної хімії з біохімічними методами дослідження. 

Початок роботи в коледжі: з вересня  1991р. по 1993 р.; з листопада 2006 року.

Інформація про стажування:   ІПКСФ НФаУ «Професійна діяльність і особистість викладача ВНЗ», Біологічна хімія з біохімічними методами досліджень, органічна хімія, техніка лабораторних робіт (03.02-01.03. 2014 р.), посвідчення № 41 від 01 березня 2014 р.
Наукова, методична робота: методична робота по забезпеченню вивчення біологічної хімії з біохімічними методами дослідження.

Нагороди:  Почесна грамота управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації (2011 р.). Подяка КВНЗ ЖБФК (2017 р.).

Видання, затверджені МОЗ України для студентів медичних, фармацевтичних ЗВО І-ІІІ р. а України:
1.    Тодосійчук Н.А. Збірник тестових завдань для складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок М Лабораторна діагностика»,  Державна організація «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України»,   2018р.  –  18 с.
2.    Зубрицька Л.О., Бойчук І.Д., Тодосійчук Н.А. Органічна хімія: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 80 с.
3.    Норми матеріального забезпечення навчальних кабінетів та лабораторій спеціальності 226 «Фармація», затверджені ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України», 2016 р.

Публікації:

  1. Тодосійчук,  Н.А. 2016. Розвиток творчих здібностей студентів: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти», Житомирський базовий фармацевтичний коледж, лютий 2016 р. C.  247-249.
  2. Тодосійчук, Н.А. 2015. Удосконалення навчально-методичного забезпечення дисципліни «Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження»: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково – практичної Інтернет – конференції «Формування професійної компетентності майбутнього медичного спеціаліста», Сумський базовий медичний коледж, 12.01 – 07.03.2015 р. С. 217-219.
  3. Тодосійчук Н.А. Міждисциплінарна інтеграція при викладанні біохімії у фармацевтичному коледжі на прикладі теми «вступ до обміну речовин та енергії» / І.О. Першко, Н.А. Тодосійчук// Медична освіта. 2020. № 3.  С. 49-55. 
  4. Тодосійчук Н.А.  Інтегративна технологія професійної підготовки молодших спеціалістів у процесі вивчення природничих дисциплін./ Мельник О.Ф., Тодосійчук Н.А..//  Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. Вип. 64, 2020. С.89-95. 
  5. Тодосійчук Н.А. Особливості викладання біологічної хімії з біохімічними методами дослідження майбутнім медичним лаборантам. Актуальні питання природничо-математичної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка. Вип. 1 (19), 2022. С.52-59
  6. Тодосійчук Н.А. Біологічна роль та практичне значення біомолекул бактеріальних оболонок / І.О. Першко, Н. А. Тодосійчук// Біологічні дослідження. 2020: Збірник наукових праць. Житомир: ПП «Рута», 2020. С. 203-206. (493 с.)
  7. Тодосійчук Н.А.  Дифтерійний токсин: біохімічна природа та механізм дії / І.О. Першко, Н. А. Тодосійчук// Біологічні дослідження. 2020: Збірник наукових праць.  Житомир: ПП «Рута», 2020.  С. 206-208. 
  8. Тодосійчук Н.А. Досвід роботи наукового гуртка з біологічної хімії з біохімічними методами дослідження / І.О. Першко, Н. А. Тодосійчук// Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у закладах фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи: матер. Всеукр. наук.-метод. конф. (Вінниця, 23-24 квіт. 2020 р.). Випуск № 2 (7).  Вінниця: ФОП Рогальська І. О., 2020.  С. 386-389 
  9. Тодосійчук Н.А. Використання веб-серверів у роботі зі студентами заочної форми навчання. // Першко І.О. Тодосійчук Н.А. //Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти : матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Житомир, 17 березня 2022 року / за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир, 2022.) – С. 311-315
  10. Тодосійчук Н.А. Використання хмарних технологій при викладанні органічної хімії. // Тодосійчук Н.А. Гончарук С.В.// Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти : матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Житомир, 17 березня 2022 року / за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир, 2022.) – С. 207-211