Ковальчук Ірина Станіславівна
Ковальчук
Ірина
Станіславівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Неорганічна хімія»
«Органічна хімія»
«Техніка лабораторних робіт»
«Фізична та колоїдна хімія»
«Хімія»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Біографія:
народилася 4 вересня 1976 року. У 1998 році закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія і хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології та хімії (диплом ТМ №10627456 від 30 червня 1998 року). З вересня 1999 року працювала викладачем хімії в Житомирському фармацевтичному училищі ім. Г.С. Протасевича за сумісництвом, а з січня 2000 року на постійній основі. 

Початок роботи в коледжі: з вересня 1999 року.
Інформація про стажування, підвищення кваліфікації: ІПКСФ НФаУ «Професійна діяльність і особистість викладача ВНЗ», Органічна хімія, неорганічна хімія (03.02-01.03. 2014 р.), посвідчення №26 до диплому № ТМ 10627456 від 01 березня 2014 р.

Наукова, методична робота: використання методу кейс-стаді при вивченні хімічних дисциплін.

Нагороди: Почесна грамота КВНЗ ЖБФК (2018 р.).

Видання: 

 1. Гирина Н.П., Шляніна А.В., Ковальчук І.С. Техніка лабораторних робіт: Навальний посібник /К. : ВСВ “Медицина”, 2017. – 304 с.
 2. Ковальчук І.С., Гончарук С.В., Гирина Н.П., Зубрицька Л.О. та ін. Неорганічна хімія: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» /К.: ВСВ «Медицина», 2017. ¬– 80 с.
 3.  Гирина Н.П., Ковальчук І.С., Шляніна А.В., Туманова І.В. Техніка лабораторних робіт: Навчально – методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» /К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 72 с.
 4. Гирина Н. П., Шляніна А. В., Ковальчук І. С. Техніка лабораторних робіт: Навчальний посібник / 2-е вид. /К. : ВСВ “Медицина”, 2019. – 304 с.

 
Публікації:

 1. Ковальчук, І.С., 2018. Формування лідерських та організаторських якостей студентів у системі фармацевтичної освіти: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченій Дню заснування закладу освіти,  Черкаська медична академія,  жовтень 2018 р. С. 47-50.  
 2. Ковальчук, І.С., 2017. Метод кейс-стаді у професійному навчанні: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації «Якість вищої освіти: сучасний стан та шляхи забезпечення», коледж НФаУ, 2017 р. С. 145-148.
 3. Ковальчук, І.С., 2016. Сучасний підхід та форми проведення виховної години як умова ефективності виховання студентів: збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти»,  Житомирський базовий фармацевтичний коледж, лютий 2016 р. С. 115-117.
 4. Ковальчук, І.С., 2015. Компетентнісний підхід у системі фармацевтичної освіти»: Український науково-практичний журнал «Магістр медсестринства, ЖІМ, Вип. 2 (13) 2015 р. С. 45-48.
 5. Листван, В.В., Листван, В.М., Білецька, І.С., 2001. Нові похідні піридинкарбонових кислот як потенційні фізіологічно активні речовини: Вісник Житомирського педагогічного університету, Вип. 8, Житомир: Вид-во Житомирського педагогічного університету ім. І. Франка,, 2001 р., с. 203-206.
 6. Ковальчук, І.С. 2015. Міждисциплінарні зв’язки у системі професійно-спрямованого навчання хімії: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції “Формування професійної компетентності майбутнього медичного спеціаліста”, Сумський медичний коледж, 2015 р. С. 77-80.
 7. S. S. Vitvytska, I. S. Kovalchuk, Application of case technology in the process of teaching chemistry to future specialists in the field of pharmacy // Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Рedagogical Sciences. Vol. 1 (104), 2021. ‒ p. 59-68. 
 8. І. С. Ковальчук, Сутність, структура професійної компетентності майбутніх фахівців галузі фармація. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IХ (100), Issue: 256, 2021 Sept. с. 15-19. 
 9. І. С. Ковальчук. Реалізація методологічних підходів до формування професійної компетентності майбутніх фармацевтів у процесі вивчення хімічних дисциплін. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2022, № 1 (115), с. 46-59. 
 10. І. С. Ковальчук. Методологія дослідження проблеми формування професійної компетентності майбутніх фахівців фармацевтичної галузі. Педагогічні науки: теорія та практика. № 2 (42), 2022, с. 56-63. 
 11. Ковальчук І. С. Роль методу кейс-стаді у розвитку критичного мислення студентів фармацевтичного закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської дистанційної науково-методичної конференції педагогічних працівників закладів вищої освіти «Шляхи удосконалення підготовки фармацевтів», коледж НФаУ, Харків, 22 квітня 2019 р. С. 40-43. 
 12. Ковальчук І. С. SMART-технології в процесі викладання хімічних дисциплін у фармацевтичному коледжі. Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 5-7 July 2020. Pp. 150-156. 
 13. Ковальчук І. С. Дидактичні основи формування комунікативної компетентності студентів фармацевтичних закладів в процесі фахової підготовки. Дидактичні основи реформування освіти у вищий школі: збірник наукових праць за ред. О. С. Березюк, О. М. Власенко. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка 2020 С. 35-40. 
 14. Ковальчук І. С. Інноваційні технології в системі фахової передвищої освіти. Інноваційний розвиток науки та освіти: глобальний та національний виміри змін: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 9 вересня 2021 р. Полтава: ЦФЕНД, 2021. С. 20-22.
 15. Ковальчук І. С. Системний підхід до формування професійної компетентності майбутніх фармацевтів. Відкриваємо нове сторіччя: здобутки та перспективи: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю Національного фармацевтичного університету, м. Харків, 10 вересня 2021 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2021. С. 698-699.
 16. Ковальчук І. С. Використання методу проєктів в умовах дистанційного навчання хімії в коледжі. // Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти : матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Житомир, 17 березня 2022 року / за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир, 2022. 402 с., С. 247-250.