Кучерук Світлана Вікторівна
Кучерук
Світлана
Вікторівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Іноземна мова»
«Іноземна мова ( за професійним спрямуванням)»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

Магістр англійської філології

Біографія:

Народилася 06 листопада 1989 року в м. Житомирі. В 2011 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала базову вищу освіту за напрямком підготовки "Філологія" та здобула кваліфікацію бакалавра філології, вчителя англійської мови. (диплом ТМ №41633406 від 30 червня 2011 року).

В 2013 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Мова і література(англійська)" та здобула кваліфікацію викладача англійської мови; вчителя зарубіжної літератури.(Диплом КВ № 44195105 від 06 лютого 2013 року.)

 В 2013 почала працювати в ЗОШ І-ІІ 21 на посаді вчителя англійської мови.

Відвідувала численні семінари для підвищення професійного рівня роботи.

З Вересня 2020 року викладач англійської мови в ЖБФК.

  1. Кучерук С.В. «Стратегії інноваційного розвитку вищої освіти в Україні та світі» 2021, с.17. Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка.   Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20–21 квітня 2021 року, м. Суми). Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, редкол.: А. А. Сбруєва та ін., 2021. 304 с. 
  2. Кучерук С.В. «Роль студентського самоврядування, як фактор підвищення якості освіти у закладах вищої та перед вищої освіти» 2022, с.375. Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж Житомирської обласної ради. Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти: матер.  Всеукраїнської наук.-практ. конф. м. Житомир, 17 березня 2022 року / за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир, 2022. 402 с