Домалевський Олександр Вікторович
Домалевський
Олександр
Вікторович
Навчальні предмети, які викладає:
«Всесвітня історія»
«Історія України»
«Культурологія»
«Людина і світ»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач першої кваліфікаційної категорії

Біографія: У 2004 році закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та історія» та здобув кваліфікацію спеціаліста педагогічної освіти, вчителя української мови і літератури та історії і зарубіжної літератури (диплом ТМ № 25666419 від 30 червня 2004 року). З 2006 року працював лаборантом комп’ютерних класів Житомирського автомобільно – дорожнього коледжу. Впродовж 2007 – 2008 років викладач історії, філософії, соціології Житомирського автомобільно-дорожнього коледжу.  У 2008 році закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача історії (диплом ТМ № 35110457). З 2008 року – викладач в Житомирському базовому фармацевтичному коледжі.

Початок роботи в коледжі: з жовтня 2008 року.

Методична робота: Навчально-методичне забезпечення дисциплін «історія України», «Всесвітня історія», «Культурологія (Художня культура)», «Людина і світ». Керування історичним гуртком та пошуковою роботою студентів «Моя родина».  

Стажування: 
1.    Кафедра історії України, кафедра спеціальних історичних дисциплін та основ правознавства Житомирського державного університету ім. Івана Франка 09.04-04.05.12 .
2.    Кафедра філософії Житомирського державного університету ім. Івана Франка 09.04-04.05.12 .
3.    ІПКСФ НФаУ «Професійна діяльність і особистість викладача ВНЗ», 03.02-01.03.14.
4.    Житомирський інститут післядипломної педагогічної освіти,  історія України, людина і світ, 17.03-11.04.14.
 

Публікації:

  1. Домалевський О. В. , Сеньків Н. В. Особливості періоду адаптації студентів до умов навчання у вищому освітньому закладі // ІХ Всеукраїнська науково - практична конференція «Молодий медичний спеціаліст - 2019: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві», Сумський базовий медичний коледж, 2019. - 520. С. 365 - 369
  2. Домалевський О.В. Забуті постаті Української революції: Петро Федорович Болбочан // Тези Всеукраїнської науково - практичної on - line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки. - Житомир : ЖДТУ, 2019. - 1008. С. 391 - 392
  3. Домалевський О.В., Сеньків Н.М. Особливості періоду адаптації студентів до умов навчання у вищому освітньому закладі. Молодший медичний спеціаліст – 2019: стан у сучасному суспільстві, тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії : IX Всеукраїнська науково – практична інтернет – конференція. Сумський базовий медичний коледж (Суми, 15.01.2019 – 15.03.2019). м. Суми, 2019. 520 с., С.365-369.
  4. Домалевський О.В. Забуті постаті Української революції: Петро Федорович Болбочан : зб. тез доп. Всеукраїнської наук.-практ. online конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки. Житомир : ЖДТУ, 2019. 1008 с., С. 391-392. URL: https://conf.ztu.edu.ua/tezy-do-dnya-nauky-15-17-travnya-2019-r/
  5. Домалевський О.В., Сеньків Н.М. Діджиталізація освітнього процесу в КЗВО Житомирський базовий фармацевтичний коледж. Молодший медичний спеціаліст – 2020: стан в умовах сьогодення та перспективи у майбутньому : Х Всеукраїнська науково – методична інтернет – конференція (Суми, 08.01 – 29.02. 2020 р.). м. Суми, 2020. URL: https://medcol.sumy.ua/937-h-vseukrayinska-nternet-konferencya.html
  6. Домалевський О.В., Сеньків Н.М. Психологічна адаптація студентів зво до дистанційного навчання. Фаховий молодший бакалавр: стан освітньо – професійного ступеня в умовах сьогодення та перспективи у майбутньому : XI Всеукраїнська науково – методична інтернет – конференція. Сумський фаховий медичний коледж (Суми, 8 березня – 19 березня 2021 р.). м. Суми, 2021.
  7.  А.З. Крук, В.А. Мацапура, О.В. Домалевський Особливості впливу силових тренувань на організм людини. Біологічні дослідженні – 2021 : ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. Житомир : ЖДУ ім. Івана Франка, 2021. С. 370-372.
  8. Козаченко Р.О., Домалевський О.В., Швалюк Я.В. Професійне спрямування викладання основ правознавства. Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти : матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Житомир, 17 березня 2022 року / за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир, 2022. 402 с., С. 67-70.
  9. Домалевський О.В., Козаченко Р.О. Історичні аспекти розвитку педагогічних технологій. Науково-методичні засади освітнього процесу у закладах ФПО : матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Житомир, 15 грудня. 2022 р.