Роз'яснення щодо зміни розміру плати за навчання.
ПОДІЛИТИСЬ:

КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради у зв’язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги, підвищенням посадових окладів (ставок заробітної плати) на виконання постанови Кабінету Міністрів України за № 1298 від 30.08.2002 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери», із змінами, постанови Кабінету Міністрів № 731 від 16.09.2015 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», постанови Кабінету Міністрів  № 1013 від 09.12.2015 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів», рішення Житомирської обласної ради від 06.04.2017 № 579 вимушений змінити розмір плати за навчання відповідно: до ч. 7 ст. 73 Закону України «Про вищу освіту»: «Вищий навчальний заклад має право змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік.» та п. 8 Типового договору про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 634, передбачається наступне: «Розмір плати за надання освітньої послуги у повному обсязі встановлюється в національній валюті, при цьому виконавець має право змінювати розмір плати за навчання не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік з обов’язковим інформуванням про це замовника.»

Індексація вартості навчання за 2016/2017 навчальний рік проведена на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік, тобто в межах офіційно визначеного рівня інфляції Державною службою статистики України за 2016 рік, який становить 112,4%.

Детальний розрахунок зміни розміру плати за навчання міститься в додатку № 1 до наказу №9-А від 31.05.2017 року за посиланням:

Події
Тренінг з написання мотиваційного листа
Запрошуємо на студентську конференцію
ЗАПРОШУЄМО НА ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
ЗАПРОШУЄМО НА МІЖНАРОДНУ КОНФЕРЕНЦІЮ
Консультаційний центр допомоги вступникам
Архів