Оголошення студентам

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця оголошує прийому на навчання для здобуття ступеня магістра фармацевтичного спрямування на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста або магістра за результатами фахових вступних випробувань за такими спеціальностями:

  • «Фармація, промислова фармація» (заочна форма навчання), на основі ОКР молодший спеціаліст - 4,5 років;
  • «Фармація, промислова фармація» (заочна форма навчання), на основі ОКР бакалавр фармації - 2,5 років;
  • «Фармація, промислова фармація» (заочна форма навчання), на основі ОКР спеціаліст/магістр - 4,5 років.

На фармацевтичний факультет за спеціальністю «Фармація, промислова фармація» мають права вступати особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю «Фармація». Прийом на навчання проводиться за результатами фахових вступних випробувань (письмового тестування з фармацевтичної хімії, фармакогнозії, аптечної та промислової технології ліків, організації та економіки фармації, фармакології). 

На фармацевтичний факультет за спеціальністю «Фармація, промислова фармація» мають права вступати особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за напрямом підготовки фахівців «Медицина». Прийом на навчання проводиться за результатами фахових вступних випробувань (письмового тестування з анатомії та фізіології людини, патологічної фізіології, мікробіології, фармакології та лікарської рецептури). 

На фармацевтичний факультет за спеціальністю «Фармація, промислова фармація» мають права вступати особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за спеціальністю «Фармація». Прийом на навчання проводиться за результатами фахових вступних випробувань (письмового тестування з фармацевтичної хімії, фармакогнозії, технології ліків, організації та економіки фармації, фармакології). 

На фармацевтичний факультет за спеціальністю «Фармація, промислова фармація» мають права вступати особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра. Прийом на навчання проводиться за результатами фахових вступних випробувань (письмового тестування з загальноосвітніх питань в області природничих наук, загальноосвітніх аспектів історичного розвитку лікознавства, фармацевтичної галузі як складової виробничої сфери, загальноосвітніх аспектів медико-біологічної підготовки, організаційних та економічних аспектів регулювання діяльності підприємств на прикладі фармацевтичної галузі). 

З усіма програмами фахових випробувань, структурою письмових тестувань та критеріями оцінювання можна ознайомитися на офіційному сайті Університету у розділі «Вступнику».

Документи абітурієнтами подаються особисто до Приймальної комісії Університету за адресою проспект Перемоги, 34 у терміни 10-22 липня 2019 року. Фахові вступні випробування будуть відбуватися з 23-30 липня, оприлюднення рейтингових списків не пізніше 1 серпня 2019 року, а зарахування – 10 серпня.

Для подачі Вам необхідні наступні документи:

  1. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, оригінали або копії (атестат)
  2. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство
  3. Копію ідентифікаційного коду
  4. Чотири кольорові фотокарток розміром 3 х 4 см
  5. Три конверти з марками по Україні