Вибори/Загальна інформація

ОГОЛОШЕННЯ 

на заміщення посади

 

         Житомирська обласна рада оголошує конкурс на зайняття посади директора комунальноговищогонавчального закладу

Житомирськийбазовийфармацевтичнийколедж”

Житомирської обласної ради

 

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою,мають науковий ступінь і стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менш як 10 років.

 

Строк подання заяв – протягом двох місяців з дня опублікування оголошення.

Дата проведення виборів  – 8 лютого 2018 року.

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

  •  заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України „Про вищу освіту”;
  • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3х4 см;
  • автобіографію;
  • копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання;
  • довідку  про  проходження  попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
  • довідку про наявність або відсутність судимості;
  • витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
  • копію паспорта, засвідчену претендентом;
  • копію трудової книжки;
  • письмову згоду на збір та обробку персональних даних.


Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.


Документи приймаються за адресою: 10014, м. Житомир, майдан ім. С.П.Корольова, 1, каб. 115; електронна пошта:post@zt.gov.ua.

Телефони для довідок: 47-51-23; 47-51-24.

 

Газета "Освіта України" №44(1543) від 13 листопада 2017 р.


НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Протколи:

ВИБОРЧА КОМІСІЯ

 

 Протколи:

Вибори представників з числа штатних працівників, які не є науково-педагогічними та педагогічними працівниками для участі у виборах директора комунального вищого навчального закладу «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради

 

Протколи: