ЖБФК

ОГОЛОШЕННЯ 

на заміщення посади

 

         Житомирська обласна рада оголошує конкурс на зайняття посади директора комунальноговищогонавчального закладу

Житомирськийбазовийфармацевтичнийколедж”

Житомирської обласної ради

 

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою,мають науковий ступінь і стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менш як 10 років.

 

Строк подання заяв – протягом двох місяців з дня опублікування оголошення.

Дата проведення виборів  – 8 лютого 2018 року.

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

  •  заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України „Про вищу освіту”;
  • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3х4 см;
  • автобіографію;
  • копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання;
  • довідку  про  проходження  попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
  • довідку про наявність або відсутність судимості;
  • витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
  • копію паспорта, засвідчену претендентом;
  • копію трудової книжки;
  • письмову згоду на збір та обробку персональних даних.


Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.


Документи приймаються за адресою: 10014, м. Житомир, майдан ім. С.П.Корольова, 1, каб. 115; електронна пошта:post@zt.gov.ua.

Телефони для довідок: 47-51-23; 47-51-24.

 

Газета "Освіта України" №44(1543) від 13 листопада 2017 р.


НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Протколи:

ВИБОРЧА КОМІСІЯ

 

 Протколи:


Вибори представників з числа штатних працівників, які не є науково-педагогічними та педагогічними працівниками для участі у виборах директора комунального вищого навчального закладу «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради

 

Протоколи:


 

Вибори представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах директора комунального вищого навчального закладу «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради


Конференція студентів комунального вищого навчального закладу «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради.

Протоколи:


Центральна виборча комісія студентів коледжу
.

Протоколи:


 

ПРОГРАМИ КАНДИДАТІВ

    Бойчук Ірина Дмитрівна


ОГОЛОШЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ


 Результати голосування щодо обрання на посаду директора

комунального вищого навчального закладу

«Житомирський базовий фармацевтичний коледж»

Житомирської обласної ради

від 08 лютого 2018 року


Відповідно до ст. 42 Закону України «Про вищу освіту», «Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 року № 726, у комунальному вищому навчальному закладі «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради відбулися вибори директора.

Листом Житомирської обласної ради від 19.01.2018 р. № р-5-21/76  була визначена єдина кандидатура на посаду директора коммунального вищого навчального закладу «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради  – Бойчук Ірина Дмитрівна.

У виборах директора комунального вищого навчального закладу «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради взяли участь 100 % виборців.

За результатами таємного голосування за кандидата на посаду директора комунального вищого навчального закладу «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради Бойчук Ірину Дмитрівну проголосували 98,86% (87 із 88) виборців.

 

Голова організаційного комітету з проведення виборів директора

КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради                                                                                Я.В. Швалюк